Privacy Policy

Uw Privacy
Wij nemende privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het magazine, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klant

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Christallin BV | Roy Martina M.D.
Emancipatie Boulevard 31
New Haven E Zone, Willemstad
Curacao, Netherlands Antilles

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: management@roymartina.com

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Privacybeleid van roymartina.com/
Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.


Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Samenvatting van het beleid
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:
Adverteren
Google Adsense
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Analyses
Google Analytics en MixPanel
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Beheer van de Gebruikersdatabase
ActiveCampaign
Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Contact met de Gebruiker
Mailinglijst of nieuwsbrief
Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

Contactformulier
Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; stad; telefoonnummer; voornaam

Hosting- en back-endinfrastructuur
Amazon Web Services (AWS)
Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Akamai Technologies, Inc.
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Optimalisatie en verdeling van verkeer
Cloudflare
Persoonsgegevens: Cookie; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Registratie en verificatie
Rechtstreekse registratie
Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; land; naam bedrijf; Postcode; stad; telefoonnummer; voornaam; wachtwoord

Spambescherming
Akismet
Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Tagbeheer
Google Tag Manager
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

Weergave van content van externe platforms
Google Fonts
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

YouTube video widget, Google Maps widget en Vimeo video
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Gravatar
Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens
Clickfunnel
I. Personally-Identifiable Information and Non-Personally Identifiable Information.

Etison, LLC (also referred to herein as “ClickFunnels”) may collect two different types of information, Personally Identifiable Information (“PII”) and Non-Personally Identifiable Information (“Non-PII”). PII is information that identifies you as an individual – for example, your name, address, telephone number, e-mail address, credit card information, billing address and shipping information. Non-PII is aggregated information, demographic information, IP addresses, user behavior data from web interaction metrics tools and other information that does not reveal your specific identity. PII and Non-PII may be collected anytime you access or use a ClickFunnels website. PII and Non-PII may also be collected by ClickFunnels during in-person discussions, telephone conversations, and electronic or other written communications. ClickFunnels also collects information via cookies; blocking cookies may render you unable to access certain ClickFunnels products, services, or websites.

ClickFunnels uses PII to respond to your inquiries, provide you with services you have requested, keep you informed of services ClickFunnels thinks may be of interest to you, and otherwise personalize your experience with ClickFunnels, and other reasons. ClickFunnels does not sell or lease PII about you to others. ClickFunnels may share PII with ClickFunnels affiliates and third parties contracting with ClickFunnels to provide services to you, e.g., financial institutions. ClickFunnels may also share PII when required by law, or when you have expressly requested ClickFunnels to do so. ClickFunnels reserves the right to disclose and use your PII if ClickFunnels believes it is necessary to: (a) respond to legal process, e.g., a subpoena; (b) respond to a law enforcement agency’s request; (c) enforce the Terms; or (d) protect the rights, privacy, safety, property, or operations of ClickFunnels or third parties;

Because Non-PII does not personally identify You, ClickFunnels reserves the right to use and disclose to third parties Non-PII for any purpose.

ClickFunnels maintains reasonable physical, administrative and technical safeguards to protect PII from loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. ClickFunnels enforces its Privacy Policy via self-assessment.

ClickFunnels reserves the right to change this privacy notice, which changes will become effective upon posting of the revised notice https://www.clickfunnels.com/privacy, or upon emailing of the changes to You at the email address You provided to ClickFunnels, or as required by law.

II. Links to or From Other Sites.

Except where expressly stated by ClickFunnels, ClickFunnels is not affiliated or associated with operators of any third party websites that link to or are linked from any ClickFunnels-maintained website. ClickFunnels disclaims any responsibility for the accuracy or content of information found on third party websites that link to or are linked from any ClickFunnels website. ClickFunnels disclaims any responsibility for the security of any information (including without limitation credit card and personally identifiable information (“PII”)) that you may provide to any third party. ClickFunnels reserves the right, at any time and in its sole and absolute discretion, to block links to any ClickFunnels-maintained website through technological or other means without prior notice.

III. Information; Registration; User Names and Passwords

As a ClickFunnels website user, You will be required to create an account with ClickFunnels. You warrant that the information you provide ClickFunnels is truthful and accurate, and that you are not impersonating another person. You are responsible for maintaining the confidentiality of any password you may use to access your ClickFunnels account, and you agree not to transfer your password or User name, or lend or otherwise transfer your use of or access to your account, to any third party. You are fully responsible for all transactions with, and information conveyed to, ClickFunnels under your account. You agree to immediately notify ClickFunnels of any unauthorized use of your password or User name or any other breach of security related to your account. You agree that ClickFunnels is not liable, and you will hold ClickFunnels harmless, for any loss or damage arising from your failure to comply with any of the foregoing obligations.

IV. Release/Authorization to Use Photographs.

You grant ClickFunnels permission to use any and all photographs, or video or audio or digital recordings, taken by ClickFunnels or its agents or employees, or submitted by You to ClickFunnels (hereinafter “Photographs”) in any Media (including print, internet, film, television and no matter how distributed or published) for any purpose, which may include, but shall not be limited to, advertising, promotion, marketing and packaging of ClickFunnels or any product or service sold and marketed by ClickFunnels. You agree that this authorization to use Photographs may be assigned by ClickFunnels to any other party. You agree that that the Photographs may be combined with other Photographs, sounds, text and graphics, and that the Photographs may be manipulated, cropped, altered or modified in ClickFunnels’ sole discretion. You agree not to charge a royalty or fee, and not to make any other monetary assessment against ClickFunnels in exchange for this Release and Assignment. You hereby release and forever discharge ClickFunnels from any and all liability and from any damages you may suffer as a result of the use of the Photographs. You further acknowledge and agree that this Release is binding upon your heirs and assigns. You agree that this Release is irrevocable.

Online verkopen van producten en services
De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Website wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)
De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Website gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

Contactinformatie
Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Christallin BV, Emancipatie Boulevard 31, New Haven E Zone, Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles

Eigenaar contact-e-mailadres: support@roymartina.com

Volledige tekst van het beleid
Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Christallin BV, Emancipatie Boulevard 31, New Haven E Zone, Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles

Eigenaar contact-e-mailadres: support@roymartina.com

Soorten verzamelde Gegevens
Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam; telefoonnummer; adres; wachtwoord; naam bedrijf; land; Postcode; stad.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking
Verwerkingsmethode
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking
De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.
In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking
De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses, Adverteren, Weergave van content van externe platforms, Tagbeheer, Hosting- en back-endinfrastructuur, Spambescherming, Beheer van de Gebruikersdatabase, Contact met de Gebruiker, Registratie en verificatie, Interactie met externe sociale netwerken en platforms en Optimalisatie en verdeling van verkeer.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren
Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Google Adsense (Google LLC)
Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC. Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze Website volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Analyses
De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

MixPanel (MixPanel)
MixPanel is een analyseservice die wordt aangeboden door MixPanel Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Beheer van de Gebruikersdatabase
Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Website, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Website te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Website zijn uitgevoerd.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)
ActiveCampaign is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Contact met de Gebruiker
Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)
Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Website of na het doen van een aankoop.
Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam.

Contactformulier (deze Website)
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.
Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; stad; telefoonnummer; voornaam.

Hosting- en back-endinfrastructuur
Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Website.
Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de Persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)
Amazon Web Services (AWS) is een hosting- en back-endservice service die wordt aangeboden door Amazon Web Services, Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Akamai Technologies, Inc. (Akamai Technologies, Inc.)
Akamai is een hostingservice die wordt aangeboden door Akamai Technologies, Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Website.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Website verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)
De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Optimalisatie en verdeling van verkeer
Met dit soort diensten kan deze Website zijn content verspreiden met gebruik van servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker.
Gezien de grote spreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de content met Persoonsgegevens van de Gebruiker worden overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare)
Cloudflare is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer via deze Website filtert, i.e., communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker, waarbij ook analysegegevens van deze Website worden verzameld.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Registratie en verificatie
Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Website ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Website toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

Rechtstreekse registratie (deze Website)
De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks te verstrekken aan deze Website.
Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; land; naam bedrijf; Postcode; stad; telefoonnummer; voornaam; wachtwoord.

Spambescherming
Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Akismet (Automattic Inc.)
Akismet is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Tagbeheer
Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Weergave van content van externe platforms
Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google LLC)
Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube video widget (Google LLC)
YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Gravatar (Automattic Inc.)
Gravatar een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Houd er rekening mee dat als afbeeldingen van Gravatar worden gebruikt voor opmerkingenformulieren, het e-mailadres of een deel daarvan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de persoon die de opmerkingen plaatst zich niet voor die dienst heeft aangemeld.
Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Maps widget (Google LLC)
Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Vimeo video (Vimeo, LLC)
Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Verdere informatie over Persoonsgegevens
Clickfunnel
I. Personally-Identifiable Information and Non-Personally Identifiable Information.

Etison, LLC (also referred to herein as “ClickFunnels”) may collect two different types of information, Personally Identifiable Information (“PII”) and Non-Personally Identifiable Information (“Non-PII”). PII is information that identifies you as an individual – for example, your name, address, telephone number, e-mail address, credit card information, billing address and shipping information. Non-PII is aggregated information, demographic information, IP addresses, user behavior data from web interaction metrics tools and other information that does not reveal your specific identity. PII and Non-PII may be collected anytime you access or use a ClickFunnels website. PII and Non-PII may also be collected by ClickFunnels during in-person discussions, telephone conversations, and electronic or other written communications. ClickFunnels also collects information via cookies; blocking cookies may render you unable to access certain ClickFunnels products, services, or websites.

ClickFunnels uses PII to respond to your inquiries, provide you with services you have requested, keep you informed of services ClickFunnels thinks may be of interest to you, and otherwise personalize your experience with ClickFunnels, and other reasons. ClickFunnels does not sell or lease PII about you to others. ClickFunnels may share PII with ClickFunnels affiliates and third parties contracting with ClickFunnels to provide services to you, e.g., financial institutions. ClickFunnels may also share PII when required by law, or when you have expressly requested ClickFunnels to do so. ClickFunnels reserves the right to disclose and use your PII if ClickFunnels believes it is necessary to: (a) respond to legal process, e.g., a subpoena; (b) respond to a law enforcement agency’s request; (c) enforce the Terms; or (d) protect the rights, privacy, safety, property, or operations of ClickFunnels or third parties;

Because Non-PII does not personally identify You, ClickFunnels reserves the right to use and disclose to third parties Non-PII for any purpose.

ClickFunnels maintains reasonable physical, administrative and technical safeguards to protect PII from loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. ClickFunnels enforces its Privacy Policy via self-assessment.

ClickFunnels reserves the right to change this privacy notice, which changes will become effective upon posting of the revised notice https://www.clickfunnels.com/privacy, or upon emailing of the changes to You at the email address You provided to ClickFunnels, or as required by law.

II. Links to or From Other Sites.

Except where expressly stated by ClickFunnels, ClickFunnels is not affiliated or associated with operators of any third party websites that link to or are linked from any ClickFunnels-maintained website. ClickFunnels disclaims any responsibility for the accuracy or content of information found on third party websites that link to or are linked from any ClickFunnels website. ClickFunnels disclaims any responsibility for the security of any information (including without limitation credit card and personally identifiable information (“PII”)) that you may provide to any third party. ClickFunnels reserves the right, at any time and in its sole and absolute discretion, to block links to any ClickFunnels-maintained website through technological or other means without prior notice.

III. Information; Registration; User Names and Passwords

As a ClickFunnels website user, You will be required to create an account with ClickFunnels. You warrant that the information you provide ClickFunnels is truthful and accurate, and that you are not impersonating another person. You are responsible for maintaining the confidentiality of any password you may use to access your ClickFunnels account, and you agree not to transfer your password or User name, or lend or otherwise transfer your use of or access to your account, to any third party. You are fully responsible for all transactions with, and information conveyed to, ClickFunnels under your account. You agree to immediately notify ClickFunnels of any unauthorized use of your password or User name or any other breach of security related to your account. You agree that ClickFunnels is not liable, and you will hold ClickFunnels harmless, for any loss or damage arising from your failure to comply with any of the foregoing obligations.

IV. Release/Authorization to Use Photographs.

You grant ClickFunnels permission to use any and all photographs, or video or audio or digital recordings, taken by ClickFunnels or its agents or employees, or submitted by You to ClickFunnels (hereinafter “Photographs”) in any Media (including print, internet, film, television and no matter how distributed or published) for any purpose, which may include, but shall not be limited to, advertising, promotion, marketing and packaging of ClickFunnels or any product or service sold and marketed by ClickFunnels. You agree that this authorization to use Photographs may be assigned by ClickFunnels to any other party. You agree that that the Photographs may be combined with other Photographs, sounds, text and graphics, and that the Photographs may be manipulated, cropped, altered or modified in ClickFunnels’ sole discretion. You agree not to charge a royalty or fee, and not to make any other monetary assessment against ClickFunnels in exchange for this Release and Assignment. You hereby release and forever discharge ClickFunnels from any and all liability and from any damages you may suffer as a result of the use of the Photographs. You further acknowledge and agree that this Release is binding upon your heirs and assigns. You agree that this Release is irrevocable.

Online verkopen van producten en services
De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Website wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.
Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)
De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Website gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.
Rechten van Gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid
Deze Website gebruikt Cookies en andere Identificaties. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking
Juridische procedures
De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt
Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader
Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst
De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie
Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.
Onze missie

Onze missie is om de meest positieve bijdrage te leveren aan de planeet... en om de kracht van genezing van geest, lichaam en ziel in JOUW handen te leggen.

© 2020 Alle rechten voorbehouden | Marketing Revolution BV | Postbus 508 | 1420 CA, UITHOORN- The Netherlands
Empowered and created by Marketing Revolution BV  | DisclaimerPrivacy   | Terms of Service